חממית

מערכות חשמל, תאורה, איוורור וקרור

  

         מערכות חשמל מוגן מים                           מערכת תאורה

 

  

מערכת חימום וקרור, מבט פנים וחוץ

 

  

מערכת איוורור מופעלת ידנית או אוטומטית

 

          

סיחרור - מערכת הנעת אוויר             מערכות הצללה - סגורה ופתוחה

 

  

מזרון לח לצינון והעלאת הלחות באוויר

 

  

מערכת סחרור מים למזרון לח