חממית

מחשוב ובקרה

            

מערכת להגברת לחץ מים מטופלים          מיכל איגום ומיכל לחץ

  

מערכת אוסמוזה הפוכה 

בקר לשליטה על טמפרטורה, איוורור, מזרון לח, לחות, תאורה וכו'

מחשב לקליטת נתונים ממערכות שליטה בתוך החממית ובקרה מחוצה לה

 

תחנה מטרולוגית מחוברת למחשב